„Дизайнерски мебели, направени от рециклиран картон“

Тези иновативни мебели не разчитат на традиционните материали, а са заложили на хартия. Те са направени от Вадим Кибардин, който е вложил в тях колосалните 5110 човекочаса.