🇧🇬 🇬🇧

„Компания помоли 100 души да нарисуват логата на 10 автомобила по памет. Резултатите са покъртителни.“

Експериментът

Van Monster, най-голямата компания за използвани бусове във Великобритания, е провела интересен експеримент. Компанията събрала 100 души, 54 жени и 46 мъже, на различна възраст. Задачата им била да нарисуват по памет логата на десет марки автомобили.  Участниците били изолирани един от друг, всеки получил по 10 листа хартия с името на марка кола и идентичен комплект флумастери. Времето не било ограничено.

Резултатите

Около 80% от рисунките са в правилните цветове. 78% са близки до оригиналната форма. С това, обаче, правдоподобността приключва и започва забавната част. Детайлите, мотивите, типографията, символите, всичко това изглежда е продукт повече на въображението на участниците, отколкото на паметта им. Това се отнася дори за лога, които не са променяни от десетилетия. Логично, по-простите знаци са по-лесни за припомняне и възпроизвеждане.