🇧🇬 🇬🇧

„Тази японска пишеща машина от 50-те има хиляди букви“

През 40-те години на миналия век Toshiba започва да произвежда пишещи машини с индекс, които поддържат хиляди символи. Една от версиите, BW-2112, използва ръчно завъртане на цилиндър и метален показалец, с който да намерите нужния символ. Този модел от 50-те е особено усъвършенстван и използва три клавиша за три азбуки – японска, китайска и английска.