🇧🇬 🇬🇧

„Впечатляваща реклама на Honda: Lockdown“

В началото на пролетта обикновено любителите на моторите нямат търпение да изкарат возилата си на пътя. В тези трудни времена те са принудени да стоят вкъщи и да пътуват само при необходимост. Затова Honda Moto France са решили да изразят чувствата на общността.

Позитивни послания

Със серията си позитивни послания френският дилър на Honda показва на мотористите, че разбира как се чувстват във време на карантина. Също така, той ги призовава да останат вкъщи, да се пазят и да мечтаят за по-добри дни на пътя.

Печатната реклама е създадена от DDB Франция.