„Zillow – пътуването“

Zillow са компания, специализирана в недвижимите имоти – продажби, ипотеки, наеми, оценки и други подобни. В тази видео реклама те ни разказват за живота като пътуване  – с всички премеждия, трудности и щастливи моменти.